B25 - Zákaz otáčení

B25 - Zákaz otáčení

Dopravní značka „Zákaz otáčení“ (č. B 25) zakazuje otáčení.

Není-li platnost značky ukončena křižovatkou, je nutné její platnost vyznačit pomocí dodatkových tabulek (např. délkou úseku zákazu odbočení či na konci úseku dopravní značkou „Zákaz otáčení“ (č. B 25) doplněnou o dodatkovou tabulku „Konec úseku“ (č. E 8c).

Zákazové dopravní značky