B26 - Konec všech zákazů

B26 - Konec všech zákazů

Dopravní značka „Konec všech zákazu“ (č. B 26) ukončuje platnost všech značek vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla.

Zákazové dopravní značky