B27 - Povinnost zastavit vozidlo

B27 - Povinnost zastavit vozidlo

Dopravní značka „Povinnost zastavit vozidlo“ (č. B 27) zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla.

S textem „CLO“ v hodní čísti se používá na hraničním přechodu, kdy se ve spodní části značky uvádí překlad slova „clo“ do jazyka sousedního státu.

Je-li na této značce v horní části nápis „STOP“, vztahuje se povinnost zastavení vozidla na místo uvedené ve spodní části značky (například „POLICIE“, „KONTROLA“, „KASA“ apod.).

Zákazové dopravní značky