B31 - Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

B31 - Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

Dopravní značka „Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti“ (č. B 31) zakazuje vjezd na zvířeti, jakož i vstup osoby vedoucí takové zvíře.

Zákazové dopravní značky