B33 - Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem

B33 - Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem

Dopravní značka „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33) zakazuje vjezd motorovými vozidly s přívěsem nebo návěsem.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky