B34 - Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

B34 - Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Dopravní značka „Nejmenší vzdálenost mezi vozidly“ (č. B 34) zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší, než je vzdálenost vyznačená na značce.

Důvodem značení může být např. omezená únosnost mostu či pozemní komunikace.

Zákazové dopravní značky