C01 - Kruhový objezd

C01 - Kruhový objezd

Dopravní značka „Kruhový objezd“ (č. C 1) přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.

Značka je vždy doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).

Příkazové dopravní značky