C04a - Přikázaný směr objíždění vpravo

C04a - Přikázaný směr objíždění vpravo

Dopravní značka „Přikázaný směr objíždění vpravo“ (č. C 4a) přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou.

Příkazové dopravní značky