C05a - Sněhové řetězy

C05a - Sněhové řetězy

Dopravní značka „Sněhové řetězy“ (č. C 5a) přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola; to neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.

Příkaz vyplývající z této značky nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, ukončuje jej pouze svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b).

Příkazové dopravní značky