C05b - Sněhové řetězy - konec

C05b - Sněhové řetězy - konec

Dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b) ukončuje platnost značky „Sněhové řetězy“ č. C 5a.

Příkazové dopravní značky