C06b - Konec nejnižší dovolené rychlosti

C06b - Konec nejnižší dovolené rychlosti

Dopravní značka „Konec nejnižší dovolené rychlosti“ (č. C 6b) ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“ (č. C 6a).

Příkazové dopravní značky