C07a - Stezka pro chodce

C07a - Stezka pro chodce

Dopravní značka „Stezka pro chodce“ (č. C 7a) přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a), „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 10a).

Příkazové dopravní značky