C07b - Konec stezky pro chodce

C07b - Konec stezky pro chodce

Dopravní značka „Konec stezky pro chodce“ (č. C 7b) ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“ č. C 7a.

Příkazové dopravní značky