C08b - Konec stezky pro cyklisty

C08b - Konec stezky pro cyklisty

Dopravní značka „Konec stezky pro cyklisty“ (č. C 8b) ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a).

Příkazové dopravní značky