C09a - Stezka pro chodce a cyklisty

C09a - Stezka pro chodce a cyklisty

Dopravní značka „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky.

Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.

Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro chodce“ (č. C 7a), „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 10a).

Příkazové dopravní značky