C10a - Stezka pro chodce a cyklisty

C10a - Stezka pro chodce a cyklisty

Dopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty (č. C 10a) přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování.

Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.

Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro chodce“ (č. C 7a), „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a).

Příkazové dopravní značky