C11a - Stezka pro jezdce na zvířeti

C11a - Stezka pro jezdce na zvířeti

Dopravní značka „Stezka pro jezdce na zvířeti“ (č. C 11a) přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky.

Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře.

Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Příkazové dopravní značky