C11b - Konec stezky pro jezdce na zvířeti

C11b - Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Dopravní značka „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ (č. C 11b) ukončuje platnost dopravní značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“ (č. C 11a).

Příkazové dopravní značky