C13a - Rozviť světla

C13a - Rozviť světla

Dopravní značka „Rozsviť světla“ (č. C 13a) ukládá řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti (tj. obrysová a potkávací nebo dálková světla).

Použití světel pro denní svícení není v tomto případě povoleno.

Příkazové dopravní značky