C13b - Rozviť světla - konec

C13b - Rozviť světla - konec

Dopravní značka „Rozsviť světla – konec“ (č. C 13b) ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“ (č. C 13a).

Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Příkazové dopravní značky