C14a - Jiný příkaz

C14a - Jiný příkaz

Dopravní značka „Jiný příkaz“ (č. C 14a) ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou; příkaz je vyjádřen nápisem na značce.

Může se jednat například o příkaz „Přejdi na druhou stranu“, „Užij zakládací klíny“, „Cyklisto, sesedni z kola“, „Užij podjezdu“, „Užij nadchodu“ apod.

Příkazové dopravní značky