C14b - Konec jiného příkazu

C14b - Konec jiného příkazu

Dopravní značka „Konec jiného příkazu“ (č. C 14b) ukončuje platnost dopravní značky „Jiný příkaz“ (č. C 14a).

Příkazové dopravní značky