E02a - Tvar křižovatky

E02a - Tvar křižovatky

Tvar křižovatky.

Dopravní značky dodatkové tabulky