E02b - Tvar křižovatky

E02b - Tvar křižovatky

Tvar křižovatky.

Dopravní značky dodatkové tabulky