E02c - Tvar křižovatky

E02c - Tvar křižovatky

Tvar křižovatky.

Dopravní značky dodatkové tabulky