E07a - Směrová šipka

E07a - Směrová šipka

Směrová šipka.

Dopravní značky dodatkové tabulky