E07b - Směrová šipka

E07b - Směrová šipka

Směrová šipka.

Dopravní značky dodatkové tabulky