E12b - Vjezd cyklistů v protisměru povolen (umisťuje se ke značce B2)

E12b - Vjezd cyklistů v protisměru povolen (umisťuje se ke značce B2)

Vjezd cyklistů v protisměru povolen (umisťuje se ke značce B2).

Dopravní značky dodatkové tabulky