IP01a - Okruh

IP01a - Okruh

Dopravní značka „Okruh“ (č. IP 1a) označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části; je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce.

Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod.

Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

Informativní provozní dopravní značky