IP02 - Zpomalovací práh

IP02 - Zpomalovací práh

Dopravní značka „Zpomalovací práh“ (č. IP 2) informuje o místu umělé nerovnosti na vozovce.

Informativní provozní dopravní značky