IP04a - Jednosměrný provoz

IP04a - Jednosměrný provoz

Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a) označuje jednosměrnou pozemní komunikaci.

Jednosměrná komunikace se v protisměru zpravidla označuje značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2).

Informativní provozní dopravní značky