IP05 - Doporučená rychlost

IP05 - Doporučená rychlost

Dopravní značka „Doporučená rychlost“ (č. IP 5) vyjadřuje číslem uvedeným na značce doporučenou rychlost v kilometrech za hodinu.

Dopravní značka ukončuje platnost jiné značky „Doporučená rychlost“ (č. IP 5) s jiným údajem na značce.

Informativní provozní dopravní značky