IP06 - Přechod pro chodce

IP06 - Přechod pro chodce

Dopravní značka „Přechod pro chodce“ (č. IP 6) označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou č. V 7, zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křižovatku.

Informativní provozní dopravní značky