IP07 - Přejezd pro cyklisty

IP07 - Přejezd pro cyklisty

Dopravní značka „Přejezd pro cyklisty“ (č. IP 7) označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou č. V 8 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.

Informativní provozní dopravní značky