IP08a - Tunel

IP08a - Tunel

Dopravní značka „Tunel“ (č. IP 8) označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí zvláštní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.

Informativní provozní dopravní značky