IP08b - Konec tunelu

IP08b - Konec tunelu

Dopravní značka „Konec tunelu“ (č. IP 8b) označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.

Informativní provozní dopravní značky