IP09 - Nouzové stání

IP09 - Nouzové stání

Dopravní značka „Nouzové stání“ (č. IP 9) označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla.

V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“.

Informativní provozní dopravní značky