IP10a - Slepá pozemní komunikace

IP10a - Slepá pozemní komunikace

Dopravní značka „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a) označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

Informativní provozní dopravní značky