IP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací

IP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací

Dopravní značka „Návěst před slepou pozemní komunikací“ (č. IP 10b) označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.

Informativní provozní dopravní značky