IP11a - Parkoviště

IP11a - Parkoviště

Dopravní značka „Parkoviště“ (č. IP 11a) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 28) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Na dodatkové tabulce může být uveden symbol vozidla, který vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. V takovém případě poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na dodatkové tabulce.

Informativní provozní dopravní značky