IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé)

IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé)

Dopravní značka „Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)“ (č. IP 11b) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symboly ve spodní části značky může být obrácen a vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce.

Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 28) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky