IP11c - Parkoviště (podélné)

IP11c - Parkoviště (podélné)

Dopravní značka „Parkoviště (podélné stání)“ (č. IP 11c) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 28) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky