IP11e - Parkoviště (stání na chodníku podélné)

IP11e - Parkoviště (stání na chodníku podélné)

Dopravní značka „Parkoviště (stání na chodníku podélné)“ (č. IP 11e) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání podélně na chodníku.

Symbol ve spodní části značky, který může být obrácen, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce.

Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

Na tomto místě nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

Tato dopravní značka neukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky