IP11f - Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11f - Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

Dopravní značka „Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11f) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky, který může být obrácen, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce.

Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

Na tomto místě nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

Tato dopravní značka ukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky