IP12 - Vyhrazené parkoviště

IP12 - Vyhrazené parkoviště

Dopravní značka „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12) označuje parkoviště vyhrazené pro řidiče určitých vozidel.

Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například „RÉSERVÉ“, „TAXI“, „BUS“.

Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno.

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g, tj. pomocí symbolu na značce nebo na dodatkové tabulce.

Dopravní značka „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12), kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. V 10f).

Dopravní značka „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12) ukončuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky