IP13a - Kryté parkoviště

IP13a - Kryté parkoviště

Dopravní značka „Kryté parkoviště“ (č. IP 13a) informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g, tj. pomocí symbolu na značce nebo na dodatkové tabulce.

Informativní provozní dopravní značky