IP13c - Parkoviště s parkovacím automatem

IP13c - Parkoviště s parkovacím automatem

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) označuje placené parkoviště.

Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) ukončuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (č. B 8) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky