IP14a - Dálnice

IP14a - Dálnice

Dopravní značka „Dálnice“ (č. IP 14a) dálnici.

Nevyplývá-li z dodatkové tabulky „Bez poplatku“ (č. E 11), „Bez mýtného“ (č. E 11a) nebo „Bez časového poplatku a mýtného“ (č. E 11b) jinak, jedná se o dálnici, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu.

Informativní provozní dopravní značky