IP14b - Konec dálnice

IP14b - Konec dálnice

Dopravní značka „Konec dálnice“ (č. IP 14b) označuje konec dálnice a ukončuje platnost značky „Dálnice“ (č. IP 14a).

Informativní provozní dopravní značky