IP15a - Silnice pro motorová vozidla

IP15a - Silnice pro motorová vozidla

Dopravní značka „Silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15a) označuje silnici pro motorová vozidla.

Nevyplývá-li z dodatkové tabulky „Bez poplatku“ (č. E 11), „Bez mýtného“ (č. E 11a) nebo „Bez časového poplatku a mýtného“ (č. E 11b) jinak, jedná se o silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu.

Informativní provozní dopravní značky